Het kan een beetje vaag overkomen: een homeopathische behandeling bij de tandarts. Hoe zit dat in elkaar? Er zijn verschillende manieren hoe een tandarts een homeopathische behandeling in kan zetten om je te helpen. In deze blog lees je hoe het zit.

Wat is homeopathie?

Een voor de hand liggende vraag is, wat is homeopathie? Het is een alternatieve geneeswijze die in 1796 ontwikkeld is door een Duitse arts Samuel Hahnemann en stoelt op het idee dat we het ‘gelijksoortigheidsbeginsel’ noemen. Eenvoudig uitgelegd betekent dit beginsel, dat de ziekte en het geneesmiddel dezelfde eigenschappen hebben. Het geneesmiddel roept dezelfde ziekteverschijnselen als de ziekte. Het is volgens de homeopathie heilzaam om een verdunde versie van het middel aan de patiënt toe te dienen. Je bestrijdt dan iets met zichzelf, de ziekte met het middel dat er op lijkt. Homeopathische behandelingen bij tandarts Amsterdam zijn beslist geen vervanging voor de reguliere zorg die hij of zij biedt. Het is eerder een aanvulling op de bestaande mogelijkheden. Laat je altijd helpen door een volwaardige tandarts.

Homeopathische behandeling bij de tandarts

Nu je globaal weet wat homeopathie inhoudt moet de koppeling gemaakt worden naar de homeopathische behandeling bij de tandarts. Wat houdt deze in? De meest eenvoudige beschrijving van zo’n behandeling is, dat de tandarts kijkt of er verbanden zijn tussen bepaalde lichamelijke klachten en tandheelkundige problemen. Ook gebruik hij of zij homeopathische middelen voor het bestrijden van ziektes, deze zijn vriendelijk voor het lichaam. Alleen in noodgevallen wordt bijvoorbeeld antibiotica gebruik.

Electro-acupunctuur

Het klinkt eng, maar dit is het niet: electro-acupunctuur. Om je de juiste homeopathische geneesmiddelen (preparaten) voor te kunnen schrijven, gaat de homeopathische tandarts eerst een gehele pijnloze electro-acupunctuur doen. Daarbij word je volledig doorgemeten. Dit gebeurt met behulp van kleine, zwak elektrisch geladen naaldjes, zoals die ook voor reguliere acupunctuur gebruikt worden. De meetwaarden geven inzicht in welke homeopathische preparaten voor je specifieke lichamelijke gesteldheid geschikt zijn. Een preparaat moet bij je gesteldheid passen en de verschillende preparaten moeten op elkaar afgestemd worden, voor het juiste effect. Het idee van de homeopathie is dat de bron van het ziektebeeld wordt aangepakt en niet alleen de symptomen.

Duur van de behandeling

Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten waarbij gekeken wordt naar je meetwaarden. Het gebruik van de homeopathische preparaten duurt zo’n 10 weken, dit is de periode waarin de lichamelijke waarden van de patiënt moeten verbeteren. Er komt na 2 maanden een controle waarbij gekeken wordt of de meetwaarden verbeterd zijn. Dit laatste gebeurt weer met een behulp van electro-acupunctuur. Na deze meting wordt bepaald of er een vervolgbehandeling moet komen of niet.

Conclusie

Een homeopathische behandeling is pijnloos en dient als aanvulling op de bestaande medische zorg. Daarnaast kan een behandeling bij dit type tandarts een uitkomst zijn als je niet direct behandeld wilt worden met antibiotica, maar alleen in noodgevallen. Een homeopathische kijkt naar de mens als een wezen waarbij lichaam en geest een eenheid vormen. Van hieruit vertrekt hij of zij ook met de homeopathische behandeling.