Ontdek hoe ERP voor de zorg tandartsen helpt bij het optimaliseren verbeteren van bedrijfsprocessen.

Keep ERP simple

Wereldwijd wordt er gedigitaliseerd en geautomatiseerd. De zorgsector is geen uitzondering op deze feit. De transformatie heeft goede invloeden op de zorg, dus ook op tandartsen. Tandartsen kunnen daardoor ook meeprofiteren van de voordelen van ERP-software.

Bedrijfssoftware binnen de zorg is bijzonder. Zij hebben speciale functionaliteiten die tandartsen bijvoorbeeld helpen bij optimaliseren van klant- of patiëntrelatieprocessen. Dit is een stuk CRM, wat een belangrijk onderdeel is van ERP. Daarnaast is het bijvoorbeeld belangrijk wanneer er in het elektronisch patiëntendossier wordt aangegeven dat een patiënt een bepaald medicijn nodig heeft, dat het dan ook wordt aangekocht. Dat is een belangrijk onderdeel van inkoopmanagement en de boekhouding. Zoals u kan zien is er mogelijkheid dat ERP-software modulair kan worden ingedeeld. Daarom willen wij ERP-software voor tandartsen en de zorgsector uitlichten om te laten zien hoe tandartsen de voordelen kunnen benutten. Eerst moet uitgelegd worden wat ERP-software is.

ERP voor de gezondheidszorg

ERP-systemen zijn voor de zorg speciaal gemaakt om kosten te besparen, efficientie te verbeteren en effectiviteit te vergroten. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat individuele aandacht voor patiënten verbeterd wordt.

Een voorbeeld is hier van het elektronische patiëntendossier (EPD). In het elektronische dossier wordt door een arts aangegeven dat de patiënt een bepaald soort medicijn nodig heeft. Dit voert hij in op een tablet. In het verleden moest de arts naar de apotheek in het ziekenhuis lopen om een aavraag te doen bij het personeel met een formulier. Met het dossier op de tablet is dat nier meer nodig, het gaat nu automatisch. Dat scheelt tijd, tijd wat besteedt kan worden aan een patiënt.

Functionaliteiten van ERP voor de zorg

Daarnaast komt er een stukje inkoop- en voorraadbeheer bij, dit wordt onder WMS gezien. Wanneer er medicijnen worden gevraagd, wordt er gekeken of het medicijn in voorraad is. Met ERP-software gebeurt dat automatisch. Het is mogelijk om een minimale drempel in te voeren hoeveel van een bepaald soort medicijn aanwezig moet zijn in de voorraad. Wanneer deze drempel wordt bereikt, wordt er automatisch een signaal gegeven dat er meer van het medicijn moet worden ingekocht. Dat is een stuk inkoop- en magazijnbeheer. Hier wordt ook wel de term Supply Chain Management voor gebruikt.

ERP voor tandartsen

Tandartsen kunnen profiteren van het gebruik van ERP-software met een CRM-module waarin geïntegreerd afsprakenbeheer aanwezig is. De dagelijkse gang van zaken van een tandarts is meestal op schema gebaseerd. Vooral in grotere praktijken wordt afsprakenbeheer al snel verwarrend als het niet centraal georiënteerd is.

Vind de juiste software voor jouw tandartspraktijk 

Veel bedrijven vinden het niet eenvoudig om een geschikte bedrijfssoftware te kiezen. De ERP-markt is verschilt in functionaliteiten. Het is belangrijk dat tandartspraktijken zich betrokken houden bij hun eigen individuele wensen en hun doelen definiëren die met de introductie van nieuwe software bereikt moeten worden.

Om de zoektocht makkelijker te maken willen wij een ERP-leverancier in het licht zetten, namelijk Keep ERP simple. De ERP-oplossing is cloudbased die veel verschillende functionaliteiten biedt ter ondersteuning van veel bedrijfsprocessen. De leverancier heeft al veel ervaring met het implementeren van ERP-software.