Een uitvaartverzekering keert een bedrag uit bij overlijden. Hiermee kunnen de kosten van de begrafenis of crematie worden afgedekt. Wordt een natuurbegrafenis ook gedekt vanuit een uitvaartverzekering?

Wat is een natuurbegrafenis?

In de huidige tijd is er veel mogelijk op het gebied van uitvaarten. Iedere crematie of begrafenis kan op heel persoonlijke wijze worden vorm gegeven. Een natuurbegrafenis vormt een heel specifieke vorm van uitvaart, die steeds populairder wordt. Een natuurbegrafenis in Nederland kan alleen plaatsvinden op een officiële natuurbegraafplaats. In de vrije natuur is begraven van een mens niet toegestaan.

Kenmerken van een natuurbegraafplaats

Op een natuurbegraafplaats worden de graven nooit geruimd. Mensen krijgen hier een eeuwige rustplaats. Er staan geen grafmonumenten, zoals we dit kennen van reguliere begraafplaats. Er mag een gedenkteken worden geplaatst conform de voorwaarden van de natuurbegraafplaats. Veelal kan een graf alleen worden teruggevonden aan de hand van een gps-systeem. Er mag alleen begraven worden in materiaal wat zich kan verbinden met de natuur, zoals hout, katoen, riet en karton.

Kosten voor een natuurbegrafenis

De kosten van natuuruitvaart ligt over het algemeen lager dan bij een reguliere begrafenis. Er zijn geen kosten voor een grafmonument en onderhoud van het graf. De kosten voor het graf zelf zijn op een natuurbegraafplaats over het algemeen hoger dan bij een reguliere begraafplaats. Desondanks zijn de totale kosten bij een natuurbegrafenis lager dan bij een reguliere begrafenis.

Dekt de uitvaartverzekering de kosten van een natuurbegrafenis?

Er zijn twee typen uitvaartverzekeringen te onderscheiden. Ten eerste is er een kapitaalverzekering. Bij deze vorm van uitvaartverzekering wordt er een bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden om de uitvaart mee te bekostigen. De nabestaanden organiseren de uitvaart in dit geval zelf. Zij kunnen hiervoor een willekeurige uitvaartondernemer inhuren. Een ander soort uitvaartverzekering is een polis in natura. In dit geval is in de polis geregeld welke uitvaartondernemer de begrafenis organiseert. Over het algemeen kent een dergelijke polis ook meer beperkingen in hoe de uitvaart vormgegeven kan worden.

De dekking van een natuurbegrafenis kan bij een polis in natura niet mogelijk zijn. Het is raadzaam hier goed de polisvoorwaarden op na te lezen. Bij een uitvaartverzekering in de vorm van een kapitaalverzekering is dit vaak geen probleem. Om er zeker van de zijn dat de kosten worden vergoedt door een uitvaartverzekeraar kun je een uitvaartverzekering vergelijken. Dan weet je zeker dat of het gedekt is.

Bij leven grafrechten kopen op een natuurbegraafplaats

Steeds meer mensen willen graag bij leven een graf uitzoeken op een natuurbegraafplaats en de grafrechten hiervan kopen. Dit houdt in dat u ook een deel van de kosten van een uitvaart al bij leven maakt. Een uitvaartverzekering keert in alle gevallen pas uit na overlijden. Wanneer u de grafrechten al wilt vastleggen bij leven, moeten deze uit eigen middelen worden bekostigd. Meer informatie is te vinden op Uitvaartverzekeringwijzer